Liên kết thị trường
Kim ngạch xuất nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 5/2010
Kim ngạch xuất nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 5/2010
29/06/2010 01:58

Theo số liệu công bố của Tổng cục Hải quan Trung Quốc ngày 10/5, trong 5 tháng đầu năm 2010 tổng kim ngạch XNK của Trung Quốc đạt 1.100,09 tỷ USD, tăng 44%, trong đó XK đạt 567,74 tỷ USD, tăng 33,2%; NK đạt 532,35 tỷ USD, tăng 57,5%; xuất siêu thương mại đạt 35,39 tỷ USD, giảm 59,9%.

Trong tháng 5/2010, kim ngạch XNK của Trung Quốc đạt 243,99 tỷ USD, tăng 48,4%. Trong đó, XK đạt 131,76 tỷ USD, tăng 48,5%, tăng thêm 18,1 điểm % so với tháng 4/2010; NK đạt 112,23 tỷ USD, tăng 48,3%; so với tháng 5/2008 kim ngạch XNK tăng 10,2%, trong đó XK tăng 9,2% và NK tăng 11,4%.

Trong 5 tháng đầu năm 2010, kim ngạch XNK mậu dịch thông thường đạt 550,43 tỷ USD, tăng 46,9%, cao hơn 2,9 điểm % so với tốc độ tăng của tổng kim ngạch XNK cả nước trong cùng thời gian. Trong đó XK đạt 256,15 tỷ USD, tăng 32,5%; NK đạt 294,28 tỷ USD, tăng 62,2%, cao hơn 4,7 điểm % so với tốc độ tăng của tổng kim ngạch NK cả nước trong cùng thời gian. Mậu dịch thông thường xuất hiện tình trạng nhập siêu 38,13 tỷ USD, trong khi đó cùng kỳ năm 2009 đã xuất siêu 11,96 tỷ USD. Trong 5 tháng đầu năm 2010, kim ngạch XNK mậu dịch gia công đạt 429,76 tỷ USD, tăng 39,4%. Trong đó, XK đạt 269,92 tỷ USD, tăng 32,9%; NK đạt 159,84 tỷ USD, tăng 51,8%. Mậu dịch gia công xuất siêu 110,08 tỷ USD, tăng 12,6%, tương đương với 3,1 lần so với tổng mức xuất siêu trong 5 tháng đầu năm nay.

Quan hệ mậu dịch song phương giữa Trung Quốc với các bạn hàng chủ yếu trong 5 tháng đầu năm 2010, kim ngạch XNK với EU đạt 177,49 tỷ USD, tăng 37,4%. Kim ngạch XNK với Mỹ đạt 138,68 tỷ USD, tăng 28,2%. ASEAN vượt nhẹ qua Nhật Bản, trở thành bạn hàng lớn thứ 3 của Trung Quốc với kim ngạch XNK song phương đạt 111,8 tỷ USD, tăng 57,5%. Trong đó Trung Quốc XK sang ASEAN đạt 52,7 tỷ USD, tăng 46,2%; NK từ ASEAN đạt 59,1 tỷ USD, tăng 69,1%; Trung Quốc nhập siêu 6,4 tỷ USD, trong khi đó cùng kỳ năm 2009 Trung Quốc xuất siêu 1,09 tỷ USD. Kim ngạch mậu dịch song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2010 đạt lần lượt là 2,45 tỷ USD và 10,37 tỷ USD, tăng lũy kế 50,6%. Trong đó, Trung Quốc XK sang Việt Nam đạt lần lượt là 1,95 tỷ USD và 7,99 tỷ USD, tăng lũy kế 54,8%; Việt Nam XK sang Trung Quốc đạt lần lượt là 0,49 tỷ USD và 2,38 tỷ USD, tăng 37,9%. Trung Quốc xuất siêu đạt 5,61 tỷ USD. Kim ngạch mậu dịch song phương giữa Trung Quốc và Nhật Bản đạt 111,56 tỷ USD, tăng 38,8%. Trong đó, Trung Quốc XK sang Nhật Bản đạt 44,96 tỷ USD, tăng 22,8% và Nhật Bản XK sang Trung Quốc đạt 66,6 tỷ USD, tăng 52,3%; Trung Quốc nhập siêu 21,64 tỷ USD, tăng 2 lần.

Xét về tình hình trong nước, trong 5 tháng đầu năm 2010, kim ngạch XNK của Quảng Đông đạt 279,37 tỷ USD, tăng 34%. XNK của Giang Tô, Thượng Hải và Bắc Kinh đạt lần lượt là 174,29 tỷ USD, 139,33 tỷ USD và 119,47 tỷ USD, tăng trưởng đạt lần lượt là 50,1%, 43,6% và 65,7%. Ngoài ra, XNK của các tỉnh Chiết Giang, Sơn Đông và Phúc Kiến đạt lần lượt là 94,75 tỷ USD, 69,9 tỷ USD và 40,59 tỷ USD, tăng trưởng lần lượt là 41,4%, 42,5% và 45,6%. Tổng giá trị XNK của 7 tỉnh, thành nêu trên chiếm 83,4% tổng kim ngạch XNK của toàn quốc.

Trong hàng hóa XK, XK sản phẩm cơ điện giữ được tốc độ tăng trưởng nhanh, tốc độ XK các mặt hàng số lượng lớn truyền thống có mật độ tập trung lao động cao nói chung tăng nhanh. Theo số liệu của hải quan, trong 5 tháng đầu năm nay, XK sản phẩm cơ điện đạt 337,43 tỷ USD, tăng 34,6%, cao hơn 1,4 điểm % so với tốc độ tăng của tổng thể XK của toàn quốc trong cùng thời gian, chiếm 59,4% trong tổng giá trị xuất khẩu của toàn quốc. Trong đó, XK sản phẩm điện khí và điện tử đạt 137,18 tỷ USD, tăng 36%; XK thiết bị máy móc đạt 114,17 tỷ USD, tăng 33,9%. Cùng kỳ, XK mặt hàng có số lượng lớn truyền thống tăng trưởng ổn định, tốc độ nói chung có phần tăng so với 4 tháng trước. Trong đó, XK hàng may mặc đạt 41,65 tỷ USD, tăng 13,1%; XK hàng sợi, hàng dệt và chế phẩm đạt 28,56 tỷ USD, tăng 29,7%; XK dụng cụ gia đình đạt 12,69 tỷ USD, tăng 26,6%.

Trong mặt hàng NK, lượng NK các hàng hóa chủ yếu có số lượng lớn đều có mức độ tăng khác nhau, mức giá NK bình quân nói chung đều tăng rõ rệt. Trong 5 tháng đầu năm nay, NK quặng sắt đạt 260 triệu tấn, tăng 8,4%, giá NK bình quân là 106 USD/tấn, tăng 36,6%; NK đậu tương đạt 19,6 triệu tấn, tăng 12,8%, giá NK bình quân là 447,4 USD/tấn, tăng 11%. Ngoài ra, NK sản phẩm cơ điện đạt 246,7 tỷ USD, tăng 48,7%, trong đó NK ô tô đạt 319.000 chiếc, tăng 1,7 lần.

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc

Các tin khác